Добродошли у општину Мајданпек

Рачун Општине за донације за санирање последица поплава

 

Општина Мајданпек је отворила наменски динарски рачун код Управе за трезор за уплате донација за санирање последица поплава.

 

Броја рачуна: 840-3135741-62

  

 

   

Општина Мајданпек - ОБАВЕШТЕЊЕ

 
Ј  А  В  Н  И    У  В  И  Д
У Нацрт Плана детаљне  регулације коридора далековода 110 kv између ТС 110/35 kv "Мосна" и ТС 110/35 kv "Никине воде",  деоница на територији општине Мајданпек


 
   
Банер