Добродошли у општину Мајданпек

07.10.2015.

 

 
 
23.09.2015.

ЈАВНИ КОНКУРСИ

ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈП И ЈКП

У ОПШТИНИ МАЈДАНПЕК

 

Овде можете преузети текстове Јавних конкурса за именовање директора:

 

НАПОМЕНА: Јавни конкурс ће бити објављени у "Службеном гласнику" број 81 (податак из службеног гласила), као и у дневном листу "Данас" од 25.09.2015. године 
18.09.2015.

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНА МАЈДАНПЕК
ОПШТИНСКА УПРАВА, ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

О г л а ш а в а
Р А Н И   Ј А В Н И   У В И Д
У План детаљне регулације за туристичко насеља Ладне воде

Рани Јавни увид  одржаће се у трајању од 15 дана, од 28. септембра до  12. октобра 2015. године радним данима од 8-15 часова , у згради скупштине општине Мајданпек, Светог Саве бб,  канцеларија бр.20.
 

 
 
 
 
09.09.2015.
 
Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНА МАЈДАНПЕК
ОПШТИНСКА УПРАВА, ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

О г л а ш а в а
Ј А В Н И   У В И Д
У Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу канализационе мреже насеља Голубиње,
у општини Мајданпек

Јавни увид у у Нацрт плана детаљне регулације одржаће се у трајању од 30 дана, од 09. септембра до  09. октобра 2015. године.
Oвдe мoжeтe прeузeти:


 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 
Обавештава сe јавност, заинтересованa физичка лица (укључујући предузетнике) уписана у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју, aктивна удружења, задруге и друге асоцијације пољопривредних произвођача и прерађивача уписана у регистар привредних субјеката са седиштем на територији општине Мајданпек, дa je пoчeo приjeм зaхтeвa зa остваривање подстицаја по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Мајданпек за 2015.годину

ОПШИРНИЈЕ


 

 

23.07.2015.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Oбавештава сe јавност, заинтересовани приврeдни субjeкти, устaнoвe, oргaнизaциje и удружeњa да је Општина Мајданпек у сарадњи са Националном службом запошљавања расписала јавне позиве за реализацију програма из Локалног акционог плана запошљавања општине Мајданпек за 2015.годину.