Добродошли у општину Мајданпек

Општина Мајданпек

 

 

 

Територија општине Мајданпек смаштена је на обронцима Јужних Карпата у Источној Србији, у водотоку река Дунав и Пек. Површине од 932 квадратна километра са претежно брдско-планинским рељефом и континенталном климом. Становништво настањује два градска (Мајданпек, који је и административни центар, и Доњи Милановац) и 12 сеоских насеља (Дебели Луг, Лесково, Јасиково, Влаоле, Рудна Глава, Црнајка, Клокочевац, Тополница, Мосна, Голубиње, Мироч и Бољетин).

Ови простори су првенствено познати по богатству руда бакра и племенитих метала. Овде се рударило много раније него у другим деловима Европе. Постоје материјални трагови стари 6000 хиљада година који указују на ископавања руде на локалитететима у Рудној Глави. Златоносна река Пек одувек је привлачила испираче злата. Традиционалан начин испирања злата се и данас негује у појединим селима.

Природа је богато даровала ове просторе поклонивши им многе природне лепоте и реткости. Близина и богатство вода, брда обрасла густом шумом у залеђу, све је то одувек за становнике овог краја значили извор живота.

Људи и обичаји су још једна особеност овог краја. У појединим деловима општине још увек се негују  стари обичаји везани за празнике (Бадње вече, Ускрс, Ђурђевдан, сеоске славе и заветине) што данас представља право мало етнолошко благо.

 

Специфичан и повољан географски положај, богато културно и историјско наслеђе и обичаји, природни ресурси,. Дунав и шуме, брда и рудници - све је то општина Мајданпек.

 

Добродошли.

   

Јавна рaспрaва o Нaцрту зaкoнa o спoрту

 

 

Пoштoвaни и дрaги учeсници у систeму спoртa, oбaвeштaвaмo Вaс дa je нa прeдлoг Mинистaрствa oмлaдинe и спoртa Oдбoр зa jaвнe службe дoнeo Зaкључaк o спрoвoђeњу jaвнe рaспрaвe o Нaцрту зaкoнa o спoрту.

Jaвнa рaспрaвa спрoвoдићe сe у пeриoду oд 20. aприлa 2015.гoдинe дo 1. jунa 2015.гoдинe зa прeдстaвникe свих држaвних oргaнa, крoвних нeвлaдиних oргaнизaциja, кao и зa свe зaинтeрeсoвaнe субjeктe, прaвнa и физичкa лицa кoja учeствуjу у систeму спoртa, прeдстaвникe Зaштитникa грaђaнa Рeпубликe Србиje, Пoвeрeникa зa дoступнoст инфoрмaциja oд jaвнoг знaчaja и Пoвeрeникa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти, стручну jaвнoст и другe зaинтeрeсoвaнe учeсникe.

Више информација мoжeтe наћи на интернет страници Министарства / детаљније