Добродошли у општину Мајданпек

ОГЛАС

16.06.2015.године

 

Општинско веће општине Мајданпек, расписује 

 

Ј А В Н И   О Г Л А С

за отуђење грађевинског земљишта

 

Предмет Огласа је отуђење земљишта у јавној својини и то ради изградње објекта за потребе туристичких и смештајних капацитета у складу са Планом генералне регулације насеља Доњи Милановац, општина Мајданпек.

Рок за подношење пријава 16.07.2015.године до 15 часова.

Овде можете преузети

 

 

The Municipal Council of Majdanpek, announce a

 

PUBLIC NOTICE

for alienation of building land

 

Subject to Public Notice is alienation of building land in public property for the purpose of construction of building for tourism and accommodation in accordance to General regulation Plan for settlement of Donji Milanovac, Majdanpek Municipality.

Deadline for submitting applications 16.07.2015., 15:00 CET.

For downloading: