";} /*B6D1B1EE*/ ?>

ЈКП “Комуналац”

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “КОМУНАЛАЦ “

 

Ул.Шашка 3 ,  тел.централе  030 / 581 – 215

 

  ВОДОВОД И  КАНАЛИЗАЦИЈА

 

Послови :

-  снабдевање водом ( производња и дистрибуција пијаће воде )

-  одржавање водоводне мреже до водомера корисника

-  контрола квалитета воде

-  прикупљање и одвођење градских отпадних вода ( канализација од прикључка на

    уличну мрежу )

-  одржавање ,отклањање кварова и загушења на спољној канализационој мрежи 

-  прикључење на водовод – канализацију ( услови , сагласност , извођење )

-  информације о планираним искључењима , редукцијама и кваровима

   ( ако ЈКП Комуналац није   у могућности да кварове на водоводном систему поправе у   краћем времену , дужан је да најнужније количине исправне пијаће воде обезбеди из аутоцистерне )

-  комерцијалне услуге које се посебно уговарају и наплаћују

Надлежни :

ЈКП “Комуналац “ – Мајданпек  , РЈ  Хидроградња и одржавање , ОЈ  Водовод и канализација

Извори финансирања :

Наплатом испоручене пијаће воде и извршених услуга по достављеном месечном рачуну

Благајна , Шашка 3 , тел. 030 / 581 – 215 , радно  време : радним даном од 6,30 до 14 часова.

Контакт :

-  РЈ Хидроградња и одржавање, Николе Тесле бб (стари занатски центар) ,

тел. 030 /  582-977

Инспекције :

Општински комунални инспектор, санитарна , грађевинска , тржишна

 

 

 ГРЕЈАЊЕ

 

Послови :

-  производња и испорука топлотне енергије

-  одржавање инсталација до подстаница потрошача (укључујући и подстаницу)

-  информације о планираним искључењима , редукцијама и кваровима

-  прикључење на топловод (услови , сагласност , извођење )

-  комерцијалне услуге које се посебно уговарају и наплаћују

Надлежни :

ЈКП “Комуналац”  ,  РЈ  Топлана и транспорт

Извори финансирања :

Наплатом испоручене топлотне енергије по достављеном месечном рачуну

Благајна , Шашка 3 , тел. 030 / 581 – 215 , радно  време : радним даном од 6,30 до 14 часова.

Контакт : 

Градска топлана , Светог Саве бб  , тел. 030 / 581 - 770

Инспекције :

Општински комунални инспектор, тржишна , грађевинска

 

ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА

 

Послови :

- одношење кућног смећа ( пражњење контејнера – одвожење и одлагање кућног смећа и других одпадака из стамбених , пословних и других објеката )

- одношење кабастог некомуналног одпада  по налогу трећих лица

- депоновање смећа и отпада

Надлежни :

ЈКП “Комуналац”  , РЈ Хидроградња и одржавање , ОЈ  Изношење смећа

Извори финансирања :

Наплатом извршених услуга по достављеном месечном рачуну

Благајна , Шашка 3 , тел. 030 / 581 – 215 , радно  време : радним даном од  6,30 до 14 часова.

Контакт : 

ЈКП Комуналац – руководилац ОЈ , Н.Тесле бб (стари занатски центар) ,

тел. 030 / 582 - 977

Инспекције :

Општински комунални инспектор, санитарна.

 

 

ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

 

Послови :

- организација и извршење сахрана

- обезбеђење закупа гробних места

- одржавање гробља

Надлежни :

ЈКП “Комуналац” , РЈ  Хидроградња и одржавање

 Извори финансирања :

Наплатом услуга

Благајна , Шашка 3 , тел. 030 / 581 – 215 , радно  време : радним даном од  6,30 до 14 часова.

Контакт : 

 тел. 030 / 582 - 977

Инспекције :

Општински комунални инспектор, санитарна .

 

ЈП за грађевинско земљиште и путеве општине Мајданпек

ЈП за Стамбене Услуге Мајданпек