";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Рудник бакра Мајданпек

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

рбм

РБМ д.о.о Мајданпек у реструктурирању је предузеће у друштвеној својини, део РТБ Бор групе. Бави се производњом руде и концентрата бакра, магнетита, олова и цинка. Сем тога, бави се пружањем производних услуга. Производња се одвија у оквиру три организационе јединице: Површински коп, Флотација и Производне услуге.

 

Од отварања (1961. године) основна обележја рада и развоја рудника Мајданпек до 1990. године била су интензивност, савременост, висока продуктивност и конкурентност. Ослонац оваквог развоја био је пре свега у стручним кадровима, којима и данас располаже, и примени најсавременијих светских техничко - технолошких решења, уз перманентно инвестирање у набавку капиталне рударске и процесне опреме. Период после 1990. године карактерише пад физичког обима производње.

 

Након готово четири деценије успешног рада Рудника, знатно су отежани природни и настали сложени техничко - технолошки и економски услови експлоатације и прераде руде.

 

Данас је РБМ производно зависно предузеће које послује у оквиру холдинга РТБ Бор д.о.о..

 

РБМ је у свим годинама свог постојања био темељ привредног развоја општине и активан партнер локалне самоуправе.

 

 

www.rtb.rs