";} /*B6D1B1EE*/ ?>

О Програму

Програм прекограничне сарадње Србије и Бугарске je инструмент ЕУ намењен за помоћ и промоцију прекограничне сарадње ван граница ЕУ, фокусиран је на промовисању одрживог социо-економског развоја, заштиту животне средине, борбу против организованог криминала, унапређење граничне контроле и промовисању сарадње људи са људима. 

Програм има за циљ смањење разлике у стопи развијености између региона ван граница ЕУ и промовисању социо-економске сарадње између локалних заједница као и сарадња у области културе. Програм омогућава централним и локалним органима власти и организацијама унутар и изван Европске уније да, кроз сарадњу, побољшају економске и друштвене услове и јачају могућности заједничког развоја. Делујући првенствено на локалном нивоу, програми прекограничне сарадње помажу становништву са обе стране границе у решавању питања од заједничког интереса.

Програм се реализује кроз такозване «грант шеме», механизме који омогућавају директне финансијске грантове корисницима. Кључне области подршке су дефинисане као приоритетне осе:

Приоритетна оса 1: Подршка развоју малих инфраструктура

   1.1 Физичка и информациона инфраструктура

   1.2 Инфраструктура у области заштите животне средине

   1.3  Подршка у припреми пројеката

Приоритетна оса 2: Унапређење капацитета за заједничко планирање, решавање проблема и развој

   2.1 Јачање повезивања и сарадње у области развоја институција, пословања и образовања

   2.2 Одрживи развој кроз ефикасно коришћење регионалних ресурса

   2.3  Пројекти директне сарадње међу људима

Приоритетна оса 3: Техничка помоћ 

Погранична област у којој се спроводи ИПА програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија покрива територију од 39.434 км2 (20. 525 км2 са бугарске стране и 18. 909 км2  у Србији). Граничи се са Румунијом на северу и са Бившом Југословенском Републиком Македонијом на југу. Дужина границе између две државе је 341 км, од чега се 315 км протеже преко копна, односно 26 км у сливу реке Тимок. Постоји 5 прекограничних прелаза дуж целе границе.

Цела територија пограничне области Бугарска-Србија обухвата 12 административних јединица: 6 региона у Бугарској, који су класификовани као статистичке територијалне административне јединице, ниво III (ЕУРОСТАТ) у складу са Уредбом Савета Европске комисије 1059/2003, која дефинише класификацију статистичких територијалних административних јединица у складу са нацртом Упутства Европске комисије од јануара 2004. године и 6 округа у Србији, који представљају еквивалентне статистичке територијалне административне јединице, ниво III. На територији Србије

Програмом су обухваћени окрузи: Борски, Зајечарски, Нишавски, Пиротски, Јабланички и Пчињски. Из Републике Бугарске у Програмом су обухваћени региони: Видин, Монтана, Софија, Перник, Ћустендил и Софија град.

Спровођењем програма на локалном и регионалном нивоу стварају се дугорочни лични контакти и везе између људи из заједница са обе стране границе, што представља темељ за даљу сарадњу и развој. Такође, кроз процес идентификовања пројеката, пријављивања за средства, као и током спровођења пројеката, партнери из Србије стичу драгоцено искуство у коришћењу фондова Европске уније јер се сви позиви за пројектне предлоге спроводе у складу са правилима програма ЕУ за екстерну помоћ.