";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Унапређење система водоснабдевања

 

                                                            

 

 

Општина Мајданпек и Општина Димово из Бугарске, успоставиле су сарадњу и партнерство на пројектима прекограничне сарадње још током пројекта “Дунав без отпада”. Сарaдња ове две суседске општине настављена је и ове године, реализацијом пројекта из програма ИПА ЦБЦ Бугарска Србија, који за циљ има унапређење и рехабилитацију система за водоснабдевање.

Пројектом “Иновација и рехабилитација система за водоснабдевање” две општине настоје да унапреде услове и техничке капацитете система за водоснабдевање.Средствима ЕУ биће омогућена замена цеви са азбестном изолацијом у селу Орешец, општина Димово, док ће у општини Мајданпек ЈКП "Доњи Милановац" Доњи Милановац започети са модернизацијом система за водоснабдавања. Планирана је уградња система за праћење и мерење протока воде што би допринело идентификацији критичних тачака и прецизном утврђивању места на којима се губи вода.

ЈКП “Доњи Милановац” Доњи Милановац има велике губитке воде у свом систему и по последњим подацима они износе и до 65% укупно захваћене количине воде.

Пројектом прекограничне сарадње између општина Димово и Мајданпек, планирано је да се уграде уређаји (електромагнетни мерачи протока) који би податке о протоку воде слали у диспечерски центар у којем би се пратио однос испоручене воде и губитака. Планирана је и набавка опреме за диспечерски центар као и програмски пакет који прати и контролише проток воде у систему за водоснабдевање ЈКП “Доњи Милановац” Доњи Милановац.

Пројекат “Иновација и рехабилитација система за водоснабдевање у општинама Димово и Мајданпек” пружа прилику техничком особљу и руководиоцима комуналних предузећа из две општине да у размене искуства и унапреде знања из делокруга својих послова.

Завршна фаза пројекта, односно уградња SCADA система за праћење и контролу система за водоснабдевање планира се до краја априла 2014.године