";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Пројекат "Чудесна природа - изградња капацитета у туризму"

 

 

 

 

Рајкова пећина налази се у источној Србији у непосредној близини Мајданпека, на само 2 km удаљености од града.

Долазак до пећине је асфалтним путем поред обале реке Мали Пек и вештачког језера Велики затон. Околина Малог Пека богата је мешовитом шумом букве, јавора и храста и представља јединствено природно богатство.

Пећина садржи читав систем дворана, канала и ходника, а одликује се и пећинским накитом у виду сталактита, сталагмита, стубова од снежно белог кристалног калцита.

Са дужином од 2304 m истражених ходника једна је од најдужих пећина у Србији. Пећина садржи два хоризонта,тј. понорски и изворски део. Кроз 2303 m њених пећинских канала тече река са 1129 m речног хоризонта.  Њен речни хоризонт први је истражио је Јован Цвијић 1894. године.

Рајкова пећина добила је име по хајдуку Рајку, за кога се претпоставља да је живео у 19. веку. Он је, по предању, дању био механџија а ноћу је пљачкао турске караване и благо сакривао у овој пећини. Постоји веровање да је ту сaкривено силно благо, за којим се и даље трага.

Рајкова пећина представља спелеолошки споменик природе и по својој морфогенетској еволицији једна је од најинтересантнијих пећина у нашој земљи.

Општина Мајданпек започела је пројекат уређење Рајкове пећине којим је предвиђена реконструкција пешачких стаза и изградња нових, као и уградња ЛЕД расвете и система обезбеђења од провала и крађа.

Пројекат ”Чудесна природа – изградња капацитета у туризму” који финансира Европска унија,  Аустријска развојна агенција (АДА) и Општина Мајданпек има за циљ да унапреди туристичку понуду Доњег подунавља. Овај пројекат у укупној вредности од 520.202 евра подржан је у оквиру програма Социо-економски развој регије Дунав-Србија.

Главним грађевинским пројектом биће омогућено 1400 метара кружне стазе за разлику од досадашњих 633 метара. Све стазе имаће рукохвате, односно ограде а биће изграђена и  капија за затварање улаза из Понора Рајкове реке.

Главни пројекат електроинсталација обухвата реконструкцију постојећих електричних инсталација, осветљења и израду система за обезбеђење. Осветљење ће максимално истаћи богатство и лепоту пећинског накита. Поред савременог ЛЕД осветљења биће обезбеђен и бежични аудио систем за туристичке туре и локални телефонски систем за остваривање поуздане комуникације водич-дежурно особље на улазу у пећину.

Ради комплетног уживања у чарима природе, планирана је и набавка туристичког возића са 56 места за посетиоце, који ће туристе превозити на релацији Мајданпек - Рајкова пећина.

Свој допринос на успешности реализације дали су и партнери на овом пројекту, Туристичка организација Мајданпек и Опште удружење предузетника Мајданпек који ће током пројекта радити на едукацији предузетника, занатлија и уметника за производњу сувенира са мотивима Рајкове пећине као и за пружање услуга смештаја у сеоским срединама.

 

 


 

 

Брошура

" Чудесна природа Доњег Подунавља"