";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Archeaology closer to tourist

 

АРХЕОЛОГИЈА БЛИЖА ТУРИСТИМА

 

Пројекат прекограничне сарадње општина Мајданпек и Димово (Бугарска)
 

 

 

Циљ пројекта је повећати конкурентност општина Мајданпек и Димово у сектору туризма и то стварањем услова за интензивније кретање туриста између две општине јачањем инфраструктуре у ове две општине.

За Центар за интерпретацију на Лепенском Виру у Општини Мајданпек планирана је :

 

  • Набавка и уградња система за грејање и хлађење (HVAC систем) у објекту Центра за интерпретацију на Лепенском Виру;
  • Набавка превозних средстава - електро-бицикала и четвороцикала за посетиоце Лепенског Вира и Визиторског центра;
  • Набавка опреме за израду пропагандног материјала;
  • Израда публикација у вези Лепенског Вира и туристичких водича;
  • Промоција археолошког наслеђа и туристичких потенцијала на сајму ’’Green Days’’ у Софији.


Такође, у оквиру пројекта планирана је и размена знања и искуства у области туризма и менаџмента посетиоца.

Пројекат Археологија ближа туристима званично је започет 02.11.2013.год. и планирано време трајања је 12 месеци.

Очекивани  резултати пројекта су:

  • Унапређена туристичка инфраструктура у Центру за интерпретацију “Лепенски Вир” и Визиторском Центру за Археологију и Туризам у Димову;
  • Створени услови за дужу туристичку сезону у општини Мајданпек до 10 месеци током године;
  • Повећан број ноћења туриста у општини Мајданпек за 20%;
  • Повећан број пристајања путничких бродова у општини Мајданпек.


Почетна конференција одржана је 30.01.2014. у хотелу Лепенски Вир у Доњем Милановцу.