";} /*B6D1B1EE*/ ?>

ЗАЈЕДНИЧКА РАДИОНИЦА, 29-30.05.2014.године

 
 
29-30.05.2014.године је у простору еко-етно комплекса КМБ "Босоног" у близини Доњег Милановца одржана седма по реду (четврта у организацији општине Мајданпек) заједничка радионица у оквиру пројекта "Иновација и рехабилитација система водоснабдевања" које општине Димово (Бугарска) и Мајданпек (Србија) реализују у партнерству кроз ИПА програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија.
 
   
 
Тема ове радионице су били резултати и индикатори резултата пројеката. Учесници су упознати о досад постигнутом а свој рад су базирали на постављеним циљевима и очекиваним резултатима пројекта који се огледају у смањењу загађења у и повећаној атрактивности региона услед промоције и заштите природних ресурса.
Досадашња резултати реализације пројекта  
 
за општину Димово
  • замењен део водоводне мреже у селу Орешец, у дужини од 3.314м
  • израђен Програм управљања водом за општине Димово и Мајданпек 
 
 
за општину Мајданпек
  • уговорена набавка система за праћење, мерење и контролу протока воде у Доњем  Милановцу
  • урађен еко-итинерер "Извори и водени ресурси општине Мајданпек" 
   
 
 
Општина Мајданпек је као индикаторе постигнутих циљева пројекта презентовала своје предлоге пројектних идеја из области заштите животне средине (заштитa вода/изворишта) и инфраструктурних пројеката из области заштите животне средине.
 
  
 
Следећа радионица се планира у току јуна месеца у Димову на којој би партнери требало да презентују своје предлоге пројеката.