";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Објава тендера

 

10.03.2014. 

 

У складу са планираним активностима на реализацији пројекта "Innovation and rehabilitation of water supply systems in municipalities Dimovo and Majdanpek" које општина Мајданпек реализује у партнерству са општином Димово (Бугарска) кроз ИПА програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија, данас је објављен тендер за набавку опреме и софтвера за систем за надзор, даљинско управљање и електромагнетно мерење протока воде у водоводном систему у Доњем Милановцу.

Рок за подношење понуда је 09.05.2014.године до 14 сати. Tендерска документација је доступна на сајту општине Мајданпек - www.majdanpek.rs и ИПА програма прекограничне сарадње - http://www.ipacbc-bgrs.eu/page.php?c=62