";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Потписивање уговора

 

 19.05.2014.

 

 

 

 

Реализација пројекта „Innovation and rehabilitation of water supply systems in municipalities Dimovo and Majdanpek, који две општине спроводе у партнерству кроз ИПА програм  прекограничне сарадње Бугарска Србија, улази у своју завршницу.

Општина Мајданпек је 10.03.2014.године објавила тендер за набавку опреме и софтвера за систем надзора, даљинског управљања и електромагнетног мерења протока воде у водоводном систему у Доњем Милановцу.

Набавка је била подељена у два ЛОТ-а.

ЛОТ 1 - Рачунарска и техничка опрема

ЛОТ 2 - Опрема за даљинско праћење, управљање и мерење протока воде

Након спроведене тендерске процедуре од пристиглих понуда су као најповољније оцењене понуде Viphouse доо Београд (за ЛОТ 1) и ControlPoint доо Ужице (за ЛОТ 2).

Данас је председник општине Мајданпек, г-дин Дејан Вагнер, испред општине  Мајданпек потписао уговоре са изабраним понуђачима.

     

 

Рок за реализацију уговора је 60 календарских дана од дана потписивања.