";} /*B6D1B1EE*/ ?>

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ О САРАДЊИ

Општине Димово (Бугарска) и Мајданпек (Србија) потписале су Оквирни споразум о сарадњи у оквиру реализације заједничког пројекта "Иновација и рехабилитација система водоснабдевања у општинама Димово и Мајданпек", кофинансиран кроз ИПА програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија.
Овим споразумом две општине су сагласне да, у смислу трајног партнерства и обострано корисне сарадње развијају и спроводе пројекте и активности осмишљене у циљу решавања заједничких проблема и узајамне помоћи у превазилажењу кризних и хитних ситуација  које угрожавају живот и здравље становништва.