";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Упутство о раду трезора Општине Мајданпек

 

Упутством о раду трезора Општине Мајданпек регулише се начин извршења буџета, буџетско рачуноводство и извештавање, контрола финансијских трансакција и садржина образаца за Главну књигу трезора у складу са важећом законском регулативом за ову област.

Овде можете преузети