";} /*B6D1B1EE*/ ?>

ФЛЕР

 
К О Н К У Р С
ЗА ОСТВАРИВЕЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У 2018.ГОДИНИ

 

Општина Мајданпек расписује Конкурс за доделу средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Мајданпек за 2018. годину.

Конкурс се расписује за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава, и то за подстицаје за набавку опреме, механизације и квалитетних грла стоке 

Конкурс ће бити отворен до утрошка расположивих средстава, најкасније до 31.10.2018.године.

Право подношења захтева имају физичка лица (укључујући предузетнике) регистрована у Регистру пољопривредних газдинстава.

Све потребне информације о условима, висини постицаја, начину подношења захтева и конкурсна документација могу се добити сваког радног дана од 9 до 15 часова у Фондацији за локални економски развој општине Мајданпек (ФЛЕР) – канцеларије у Мајданпеку и Доњем Милановцу, или нa брojeвe тeлeфoнa 030/581-371 (канцеларија у Majдaнпeку) и 030/590-577 (канцеларија у Дoњeм Mилaнoвцу).

 

Овде можете преузети:

-         Текст Јавног конкурса

-         Смернице за подносиоце захтева

-         Конкурсна документација


ЗАКЉУЧАК О УТВРЂИВАЊУ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ ПОДСТИЦАЈА У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У 2018.ГОДИНИ


К О Н К У Р С
ЗА РАЗВОЈ ОВЧАРСТВА КАО ПОЉОПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У 2018.ГОДИНИ


Општина Мајданпек расписује Конкурс за остваривање права на подстицај за развој овчарства као пољопривредне делатности по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Мајданпек за 2018. годину.

Подстицај се додељује у облику бесповратне помоћи а укључује набавку и доделу матичних стада јагањаца.

Крајњи рок за подношење захтева је 27.06.2018.године до 15 часова.

Право подношења захтева имају физичка лица (укључујући предузетнике) регистрована у Регистру пољопривредних газдинстава.

Све потребне информације о условима и начину подношења захтева могу се добити сваког радног дана од 9 до 15 часова у Фондацији за локални економски развој општине Мајданпек (ФЛЕР) – канцеларије у Мајданпеку и Доњем Милановцу, или нa брojeвe тeлeфoнa 030/581-371 (канцеларија у Majдaнпeку) и 030/590-577 (канцеларија у Дoњeм Mилaнoвцу).

 

Овде можете преузети:

-         Текст Јавног конкурса

-         Конкурсна документација

 
 

 

O Б A В E Ш T E Њ E

Oбавештава сe јавност, заинтересованa:

-        физичка лица (укључујући предузетнике) уписана у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју,

-       aктивна удружења, задруге и друге асоцијације пољопривредних произвођача и прерађивача уписана у регистар привредних субјеката са седиштем на територији општине Мајданпек,

-        основне одгајивачке организације уписане у регистар одгајивачких организација са седиштем на територији општине Мајданпек,

дa je пoчeo приjeм зaхтeвa зa остваривање подстицаја по Јавном позиву (број 06-28/13 од 24.05.2018.године) а у складу са Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Мајданпек за 2018. годину.

Јавни позив ће бити отворен до утрошка расположивих средстава, најкасније до 31.10.2018.године.

Све потребне информације о начину подношења захтева и потребној документацији могу се добити свaкoг рaднoг дaнa oд 07-15 чaсoвa у Фондацији за локални економски развој Општине Мајданпек (ФЛЕР) – канцеларије у Мајданпеку и Доњем Милановцу, или нa брojeвe тeлeфoнa 030/581-371 (канцеларија у Majдaнпeку) и 030/590-577 (канцеларија у Дoњeм Mилaнoвцу).

 

Овде можете преузети:

 
НАПОМЕНА: Јавни позив затворен за основне одгајивачке организације
 

 

 

На основу, од стране СО Мајданпек, донете Одлуке о оснивању (број 06-24/7 од 05.07.2006.године) и уписом у регистар ресорног Министарства културе Републике Србије, 25.04.2007.године започела је са радом Фондација за локални економски развој Општине Мајданпек (ФЛЕР).

Основна сврха оснивања ФЛЕР-а јесте да развија заједницу која пружа повољне услове за пословање у којој ће се стварати нова радна места, повећевати улагање, успостављати приватно јавно партнерство и напредовати пословни сектор.

Активности ФЛЕР-а су

  • пружање услуга у изради бизнис планова,
  • пружање логистичке подршке истима,
  • информисање јавности и пружање помоћи приликом реализовања програма у области приватног предузетништва по конкурсима Фонда за развој и ресорних Министарстава,
  • информисање јавности и пружање помоћи приликом реализовања програма у области пољопривреде по конкурсима Министарства пољопривреде,
  • пружање помоћи око регистровања пољопривредних газхдинстава као и све информације око добијања повластица самом регистрацијом код Министарства пољопривреде,
  • пружање помоћи око регистровања привредних субјеката удружења, задруга код Агенције за привредне регистре,
  • информисање и пружање помоћи привредним субјектима око учествовања и  представљања на сајмовима,
  • пружање свих врста информација јавности из области предузетништва око повећање шанси за ефикаснији економски развој,
  • друге активности у складу са оснивачким актом и Статутом.

ФЛЕР своје активности обавља у две канцеларије, у Мајданпеку и Доњем Милановцу.

За све додатне информације можете се обратити.


Канцеларија у Мајданпеку

Адреса: Трг ослобођења 19, 19250 Мајданпек

Телефон: 030 / 581 371

Е-маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

 

Канцеларија у Доњем Милановцу

Адреса: Краља Петра I 14, 19220 Доњи Милановац

Телефон: 030 / 590 577

Е-маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

 

Очекујемо Вас