";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Финансијска подршка породицама

 

На основу Одлуке о финансијској подршци породицама са децом на територији Општине Мајданпек("Службени лист општине Мајданпек" број 17/15 и 3/16).

Овде можете преузети обрасце захтева за остваривење права на: