";} /*B6D1B1EE*/ ?>

 

Више информација могу се добити на сајту Министарства
 

ТАКСИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

 

  


Остваривање права на ДОБИЈАЊЕ ТАКСИ ДОЗВОЛЕ И НАЛЕПНИЦЕ РАДИ ОБАВЉАЊА АУТО ТАКСИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У ЈАВНОМ ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ