Јавне набавке 2016 ";} /*B6D1B1EE*/ ?>


број јавне набавке

4042-14/2018

предмет јавне набавке

Набавка радова - Извођење радова на санацији локалног пута у селу Бољетин

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

 

рок за подношење понуде

21.08.2018.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава

 

отворен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-14/2018

 

број јавне набавке

4042-12/2018

предмет јавне набавке

Набавка добара - Опремање објеката ПУ Марија Мунћан у Мајданпеку и Доњем Милановцу

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

 

рок за подношење понуде

20.08.2018.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

 

отворен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-12/2018

 


број јавне набавке

4042-11/2018

предмет јавне набавке

Набавка угоститељских услуга - свечани ручак поводом Дана општине

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

 

рок за подношење понуде

14.08.2018.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

 

отворен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-11/2018

 

број јавне набавке

4041-5/2018

предмет јавне набавке

Извођење радова на реконструкцији улице у Дебелом Лугу

врста поступка

Отворени поступак

рок за подношење понуде

24.08.2018.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Измена конкурсне документације

 

отворен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4041-5/2018

 

број јавне набавке

4042-9/2018

предмет јавне набавке

Услугe - Aнгaжoвaњe мeхaнзaциje нa урeђeњу атарских путева на територији општине Мајданпек

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

02.08.2018.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

 

отворен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-9/2018

 

 

број јавне набавке

4042-8/2018

предмет јавне набавке

Радови на инвестиционом одржавању

врста поступка

Јавна набавка мале вредности - плато Дома културе у Црнајки

 

 

рок за подношење понуде

30.07.2018.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

отворен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-8/2018

 

број јавне набавке

4041-4/2018

предмет јавне набавке

Услуга превоза за школску 2018/2019.годину

врста поступка

Отворени поступак

 

рок за подношење понуде

09.08.2018.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

 

отворен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4041-4/2018

 

 

број јавне набавке

4042-7/2018

предмет јавне набавке

Израда пројектно техничке документације за озакоњење објекта

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

 

 

рок за подношење понуде

12.07.2018.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Обавештење о продужењу рока

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

 

отворен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-7/2018


 

 

број јавне набавке

4041-3/2018

предмет јавне набавке

Извођење радова на реконструкцији улица у Мајданпеку

врста поступка

Отворени поступак

 

 

рок за подношење понуде

09.07.2018.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора

 

отворен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4041-3/2018

 

број јавне набавке

4042-6/2018

предмет јавне набавке

Извођење радова на реконструкцији улица у Доњем Милановцу

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

 

 

рок за подношење понуде

15.06.2018.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-6/2018

 

 

број јавне набавке

4042-5/2018

предмет јавне набавке

Услуга фиксне телефоније

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

 

 

рок за подношење понуде

05.06.2018.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Обавештење о продужењу рока

Измена конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-5/2018

 

број јавне набавке

4041-2/2018

предмет јавне набавке

Услуга превоза за школску 2018/2019.годину

врста поступка

Отворени поступак

 

рок за подношење понуде

25.06.2018.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Измена конкурсне документације

Измена конкурсне документације 2

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава

Одлука о обустави поступка

 

обустављен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4041-2/2018

 

 

С Л Е Д Е Ћ А

 

 2017.година

 2016.година

 2015.година