";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

 

 

број јавне набавке

4042-6/2017

предмет јавне набавке

Набавка електричне енергије

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

23.03.2017.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

 

отворен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈНМВ број 4042-6/2017

 

 

број јавне набавке

4042-7/2017

предмет јавне набавке

Санитетско возило

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

13.03.2017.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

отворен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈНМВ број 4042-7/2017

 

број јавне набавке

4042-1/2017

предмет јавне набавке

Репрезентација за потребе органа Општине Мајданпек

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

06.03.2017.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

отворен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈНМВ број 4042-1/2017

 

број јавне набавке

4042-3/2017

предмет јавне набавке

Санитетско возило

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

24.02.2017.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

 

обустављен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈНМВ број 4042-3/2017

 

број јавне набавке

4042-2/2017

предмет јавне набавке

Канцеларијски материјал

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

20.02.2017.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

 

отворен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈНМВ број 4042-2/2017

 

 

број јавне набавке

4041-1/2017

предмет јавне набавке

Физичко техничко обезбеђење објеката на територији општине Мајданпек

врста поступка

Отворени поступак

рок за подношење понуде

27.02.2017.године до 12:00 часова

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Обавештењео продужењу рока за достављање понуда - пријава

Измена конкурсне документације

 

отворен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4041-1/2017

 

 

  2016.година

  2015.година