";} /*B6D1B1EE*/ ?>


У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/2015 и 80/17) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини ("Службени гласбик РС", бр. 16/17 и 111/17), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Мајданпек, расписује

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Мајданпек за 2019.годину

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде поњопривредног земљишта у државној својини на територији општине Мајданпек за 2019.годину