";} /*B6D1B1EE*/ ?>

број јавне набавке

4041-4/2016

предмет јавне набавке

Физичко техничко обезбеђење објеката на територији општине Мајданпек

врста поступка

Отворени поступак

рок за подношење понуде

15.12.2016.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Измена конкурсне документацијa

 

отворен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4041-4/2016

 

број јавне набавке

4041-3/2016

предмет јавне набавке

Набавка радова - радови на инвестиционом одржавању средњошколског центра у Мајданпеку

врста поступка

Отворени поступак

рок за подношење понуде

12.12.2016.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - пријава

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4041-3/2016

 

број јавне набавке

4042-11/2016

предмет јавне набавке

Набавка услуга - набавка кетеринга поводом Дана општине

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

26.08.2016.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈНМВ број 4042-11/2016

 

број јавне набавке

4041-2/2016

предмет јавне набавке

Уређење пољских-атарских путева на територији Општине Мајданпек

врста поступка

Отворени поступак

рок за подношење понуде

05.09.2016.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

 

отворен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4041-2/2016

 

број јавне набавке

4042-10/2016

предмет јавне набавке

Набавка добара - набавка путничких возила

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

26.07.2016.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈНМВ број 4042-10/2016број јавне набавке

4041-1/2016

предмет јавне набавке

Услуга превоза запослених и ученика основних и средњих школа на територији Општине Мајданпек за школску 2016/2017.годину

врста поступка

Отворени поступак

рок за подношење понуде

25.07.2016.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлукао додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4041-1/2016

 

број јавне набавке

4042-8/2016

предмет јавне набавке

Набавка услуге фиксне телефоније

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

02.06.2016.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлукао додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈНМВ број 4042-8/2016

 

број јавне набавке

4042-6/2016

предмет јавне набавке

Набавка путничких возила на лизинг (финансијски)

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

20.05.2016.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка 

 

обустављен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈНМВ број 4042-6/2016

 

 

број јавне набавке

4042-9/2016

предмет јавне набавке

Набавка путничких возила на лизинг (финансијски)

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

22.06.2016.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о обустави поступка

 

обустављен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈНМВ број 4042-9/2016

 

 

 

број јавне набавке

4042-7/2016

предмет јавне набавке

Израда интернет презентације Општине Мајданпек

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

12.04.2016.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

обустављен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈНМВ број 4042-7/2016

 

 

број јавне набавке

4042-5/2016

предмет јавне набавке

Набавка електричне енергије

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

21.03.2016.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

 

отворен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈНМВ број 4042-5/2016

 

 

број јавне набавке

4042-4/2016

предмет јавне набавке

Физичко техничко обезбеђење објеката на територији општине Мајданпек

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

24.02.2016.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈНМВ број 4042-4/2016

 

 

број јавне набавке

4042-3/2016

предмет јавне набавке

Канцеларијски материјал

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

22.02.2016.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈНМВ број 4042-3/2016

 

 

број јавне набавке

4042-1/2016

предмет јавне набавке

Набавка горива за потребе путничких возила органа Општине Мајданпек

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

05.02.2016.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - пријава

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈНМВ број 4042-1/2016

 

 

број јавне набавке

4042-2/2016

предмет јавне набавке

Репрезентација за потребе органа Општине Мајданпек

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

01.02.2016.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈНМВ број 4042-2/2016