";} /*B6D1B1EE*/ ?>

 

 

број јавне набавке

4042-7-1/2015

предмет јавне набавке

Израда Елабората о зонама санитарне заштите изворишта водоснабдевања у општини Мајданпек

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

10.12.2015.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈНМВ број 4042-7-1/2015

 

број јавне набавке

4042-7/2015

предмет јавне набавке

Израда Елабората о зонама санитарне заштите изворишта водоснабдевања у општини Мајданпек

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

23.11.2015.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

 

обустављен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈНМВ број 4042-7/2015

 

број јавне набавке

4042-12-1/2015

предмет јавне набавке

Санација Радничке улице у Доњем Милановицу

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

29.10.2015.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена и допуна конкурсне документаације

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈНМВ број 4042-12-1/2015

 

број јавне набавке

4042-12/2015

предмет јавне набавке

Санација Радничке улице у Доњем Милановицу

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

19.10.2015.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

 

обустављен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈНМВ број 4042-12/2015

 

број јавне набавке

4042-11/2015

предмет јавне набавке

Набавка угоститељских услуга - организација свечаног ручка поводом Дана Општине

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

24.08.2015.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈНМВ број 4042-11/2015

 

број јавне набавке

4041-2/2015

предмет јавне набавке

Услуга превоза за школску 2015/2016.годину

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

20.07.2015.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Допуна конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈНМВ број 4041-2/2015

 

број јавне набавке

4042-10/2015

предмет јавне набавке

Радови на текућем одржавању и опремању објекта школе у Бољетину

врста поступка

Јавна набавка мале вредности услуга

рок за подношење понуде

26.06.2015.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈНМВ број 4042-10/2015

 

број јавне набавке

4042-9/2015

предмет јавне набавке

Израда Плана детаљне регулације за туристичко насеље Ладне воде

врста поступка

Јавна набавка мале вредности услуга

рок за подношење понуде

11.06.2015.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈНМВ број 4042-9/2015

 

број јавне набавке

4042-8/2015

предмет јавне набавке

Услуга фиксне телефоније

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

12.06.2015.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - пријава

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈНМВ број 4042-8/2015

 

број јавне набавке

4042-5/2015

предмет јавне набавке

Контрола бројности паса луталица

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

28.05.2015.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈНМВ број 4042-5/2015

 

 

СЛЕДЕЋА