";} /*B6D1B1EE*/ ?>

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ИНСПЕКЦИЈЕ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНЕСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК (у складу са чланом 44 Закона о онспекцијском надзору, "Сл.гласник РС" број 36/2015)