";} /*B6D1B1EE*/ ?>


број јавне набавке

4042-13/2017

предмет јавне набавке

Израда пројекта архитектуре са партерним уређењем објекта Опште болнице у Мајданпеку

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

 

рок за подношење понуде

09.01.2018.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-13/2017

 

број јавне набавке

4041-7/2017

предмет јавне набавке

Партерно уређење центра насеља Рудна Глава

врста поступка

Преговарачки поступак

рок за подношење понуде

20.11.2017.године до 12:00 часова

документација

Обавештење о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4041-7/2017

 

број јавне набавке

4042-12/2017

предмет јавне набавке

Набавка горива

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

13.11.2017.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈНМВ број 4042-12/2017

 

број јавне набавке

4041-6/2017

предмет јавне набавке

Партерно уређење центра насеља Рудна Глава

врста поступка

Преговарачки поступак

рок за подношење понуде

10.11.2017.године до 12:00 часова

документација

Обавештење о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документацијa

Одлука о обустави поступка

Обвештење о обустави поступка

 

обустављен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4041-6/2017

 

број јавне набавке

4041-5/2017

предмет јавне набавке

Партерно уређење центра насеља Рудна Глава

врста поступка

Отворени поступак

рок за подношење понуде

23.10.2017.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Обвештење о обустави поступка

Одлука о обустави поступка

 

обустављен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4041-5/2017

 

број јавне набавке

4042-11/2017

предмет јавне набавке

Уређење центра села Јасиково

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

25.09.2017.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора

 

отворен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈНМВ број 4042-11/2017

 

број јавне набавке

4041-4/2017

предмет јавне набавке

Уређење пољских-атарских путева на територији Општине Мајданпек

врста поступка

Отворени поступак

рок за подношење понуде

09.10.2017.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

 

отворен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4041-4/2017

 

број јавне набавке

4042-10/2017

предмет јавне набавке

Набавка специјалног возила - аутосмећар половни

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

11.09.2017.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈНМВ број 4042-10/2017

 

број јавне набавке

4041-3/2017

предмет јавне набавке

Набавка услуга превоза за школску 2017/2018 годину

врста поступка

Отворени поступак

рок за подношење понуде

07.08.2017.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о наставку поступка

Обавештење о продужењу рока за достављање понуда - пријава

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4041-3/2017

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

СЛЕДЕЋА