";} /*B6D1B1EE*/ ?>

 


број јавне набавке

4042-26/2018

предмет јавне набавке

Набавка радова- Извођење радова на уређењу гробља у Доњем Милановцу

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

 

рок за подношење понуде

20.11.2018.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

 

отворен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-26/2018

 

број јавне набавке

4042-19/2018

предмет јавне набавке

Набавка добара -Набавка једног теренског возила за Дом здравља "др Верољуб Цакић" у Мајданпеку

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

19.11.2018.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

 

отворен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-19/2018

 

број јавне набавке

4042-24/2018

предмет јавне набавке

Набавка радова - Реновирање просторије физикалне, рендген, лабораторија Мајданпек и лабораторије Доњи Милановац, Рудна Глава и Јасиково

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

15.11.2018.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

 

отворен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-24/2018

 

број јавне набавке

4041-6/2018

предмет јавне набавке

Пружање услуга физичко техничког обезбеђења објеката на територији општине Мајданпек

врста поступка

Отворени поступак

рок за подношење понуде

30.11.2018.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

 

отворен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4041-6/2018

 

број јавне набавке

4042-17/2018

предмет јавне набавке

Набавка добара- набавка горива

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

 

рок за подношење понуде

06.11.2018.године до 11:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора

 

отворен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-17/2018

 

 

СЛЕДЕЋА