";} /*B6D1B1EE*/ ?>

29.12.2018.године

 

 

Општинско веће општине Мајданпек, на седници одржаној дана 26.12.2018.године,  расписало је

ОГЛАС

 О ДАВАЊУ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ - ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

 

Предмет Огласа је давање пословног простора површине 79,93m² који се налази на катастарској парцели број 71 КО Мајданпек.

Рок за достављање пријава за учешће у јавном надметању 16. јануар 2019.године.

Овде можете преузети: