";} /*B6D1B1EE*/ ?>

2018


број јавне набавке

4041-9/2018

предмет јавне набавке

Набавка услуга- Радови на инвестиционом одржавању објекта спортске хале у Мајданпеку

врста поступка

Отворени поступак

рок за подношење понуде

30.01.2019.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Измена конкурсне документације

Допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4041-9/2018

 

број јавне набавке

4041-8/2018

предмет јавне набавке

Набавка услуга- Физичко техничко обезбеђење за календарску 2019.годину

врста поступка

Отворени поступак

рок за подношење понуде

30.01.2019.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

 

отворен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4041-8/2018

 

 

број јавне набавке

4041-7/2018

предмет јавне набавке

Набавка добара - Набавка лабораторијске опреме за Дом здравља "др Верољуб Цакић" у Мајданпеку

врста поступка

Отворени поступак

рок за подношење понуде

14.01.2019.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4041-7/2018

 

број јавне набавке

4042-28/2018

предмет јавне набавке

Набавка добара - Набавка помоћне опреме за лабораторију за Дом здравља "др Верољуб Цакић" у Мајданпеку

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

24.12.2018.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу роказа подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 4 

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-28/2018

 

број јавне набавке

4042-27/2018

предмет јавне набавке

Набавка радова- Замена ивичњака у ул. Хајдук Вељка у Доњем Милановцу

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

 

рок за подношење понуде

10.12.2018.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-27/2018

 

 

С Л Е Д Е Ћ А