";} /*B6D1B1EE*/ ?>

 

број јавне набавке

4042-18/2019

предмет јавне набавке

Набавка радова–  Извођење радова на уклањању објеката - Принудно извршење

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

27.05.2019.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава

 

отворен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-18/2019

 


број јавне набавке

4042-17/2019

предмет јавне набавке

Набавка радова–  Монтажно-демонтажни објекат преко реке Папренице у Доњем Милановцу

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

08.05.2019.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-17/2019

 

број јавне набавке

4041-3/2019

предмет јавне набавке

Набавка радова–  Реконструкција помоћног објекта и изградња стајалишта у улици Капетан Миша у Доњем Милановцу

врста поступка

Јавна набавка - отворени поступак

рок за подношење понуде

28.05.2019.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Допуна конкурсне документације

 

отворен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4041-3/2019

 

број јавне набавке

4042-16/2019

предмет јавне набавке

Набавка радова–  Изградња пешачког моста преко реке Папренице у Доњем Милановцу (ОШ Вук Караџић)

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

07.05.2019.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-16/2019

 

 

 

СЛЕДЕЋА