";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта


број јавне набавке

4042-6/2019

предмет јавне набавке

Набавка услуга–  по партијама

Репрезентација за потребе органа општине Мајданпек

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

14.06.2019.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору-партија 1

Обавештење о закљученом уговору-партија 2

Обавештење о закљученом уговору-партија 4

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-6/2019

 

 

број јавне набавке

4042-19/2019

предмет јавне набавке

Набавка услуга–  Вештачко осемењавање крава

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

17.06.2019.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

обустављен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-19/2019

 

број јавне набавке

4042-22/2019

предмет јавне набавке

Набавка добара –  Медицинска опрема за Дом здравља „др Верољуб Цакић“ у Мајданпеку

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

10.06.2019.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-22/2019

 

број јавне набавке

4042-21/2019

предмет јавне набавке

Набавка радова –  Изградња помоћног објекта (гараже) на катастарској парцели 808/5 КО Мајданпек

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

10.06.2019.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-21/2019

 

број јавне набавке

4042-20/2019

предмет јавне набавке

Набавка услуге–  Фиксна телефонија

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

07.06.2019.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-20/2019

 

број јавне набавке

4041-6/2019

предмет јавне набавке

Набавка радова–  Реконструкција и доградња амбуланте у Рудној Глави

врста поступка

Јавна набавка - отворени поступак

рок за подношење понуде

27.06.2019.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4041-6/2019

 

број јавне набавке

4042-18/2019

предмет јавне набавке

Набавка радова–  Извођење радова на уклањању објеката - Принудно извршење

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

27.05.2019.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-18/2019

 

број јавне набавке

4042-17/2019

предмет јавне набавке

Набавка радова–  Монтажно-демонтажни објекат преко реке Папренице у Доњем Милановцу

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

08.05.2019.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-17/2019

 

број јавне набавке

4041-3/2019

предмет јавне набавке

Набавка радова–  Реконструкција помоћног објекта и изградња стајалишта у улици Капетан Миша у Доњем Милановцу

врста поступка

Јавна набавка - отворени поступак

рок за подношење понуде

28.05.2019.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Допуна конкурсне документације

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

обустављен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4041-3/2019

 

број јавне набавке

4042-16/2019

предмет јавне набавке

Набавка радова–  Изградња пешачког моста преко реке Папренице у Доњем Милановцу (ОШ Вук Караџић)

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

07.05.2019.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-16/2019

 

 

 

СЛЕДЕЋА