";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

 


број јавне набавке

4042-24/2019

предмет јавне набавке

Набавка добара –  набавка бетонских стубова

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

03.07.2019.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

 

отворен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-24/2019

 

број јавне набавке

4041-11/2019

предмет јавне набавке

Набавка добара –  Набавка опреме за заштиту животне средине

врста поступка

Отворени поступак

рок за подношење понуде

18.07.2019.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

 

отворен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4041-11/2019

 

 

број јавне набавке

4041-12/2019

предмет јавне набавке

Набавка добара –  Огревно дрво за кориснике права и услуга социјалне заштите / грејна сезона 2019/2020.

врста поступка

Отворени поступак

рок за подношење понуде

22.07.2019.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Измена конкурсне документације

 

отворен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4041-12/2019

 

број јавне набавке

4042-23/2019

предмет јавне набавке

Набавка услуга–  Вештачко осемењавање крава

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

01.07.2019.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

 

отворен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-23/2019

 

 

број јавне набавке

4042-13/2019

предмет јавне набавке

Набавка услуга–  Израда Плана детаљне регулације археолошког локалитета у Рудној Глави

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

01.07.2019.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава

 

отворен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-13/2019

 


број јавне набавке

4041-9/2019

предмет јавне набавке

Набавка радова–  Реконструкција објекта Дома културе у Влаолу

врста поступка

Отворени поступак

рок за подношење понуде

15.07.2019.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

 

отворен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4041-9/2019

 

број јавне набавке

4041-10/2019

предмет јавне набавке

Набавка радова–  Изградња армирано-бетонског моста преко Бољетинске реке у Бољетину

врста поступка

Отворени поступак

рок за подношење понуде

17.07.2019.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

 

отворен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4041-10/2019

 

 

СЛЕДЕЋА