";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

 

број јавне набавке

4042-33/2019

предмет јавне набавке

Набавка радова – Санација лукобрана

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

14.10.2019.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

 

отворен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-33/2019

 

број јавне набавке

4042-32/2019

предмет јавне набавке

Набавка радова –  Дислокација прихвата и привеза пловних објеката наутичког туризма

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

10.10.2019.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора

 

отворен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-32/2019

 

број јавне набавке

4042-31/2019

предмет јавне набавке

Набавка радова –  Замена котлова у ОШ „Миладин Бучановић“ у Влаолу

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

09.10.2019.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора

 

отворен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-31/2019

 

авне набавке

4041-20/2019

предмет јавне набавке

Набавка радова–  Инвестиционо одржавање и унапређење енергетске ефикасности на објекту Предшколске установе „Mарија Мунћан“ у Доњем Милановцу

врста поступка

Преговарачки поступак

рок за подношење понуде

03.10.2019.године до 12:00 часова

документација

Обавештење о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документацијa

 

отворен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4041-20/2019

 

 

 

број јавне набавке

4042-30/2019

предмет јавне набавке

Набавка радова –  Изградња санитарног чвора у ОШ „Миладин Бучановић“ у Јасикову

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

30.09.2019.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора

 

отворен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-30/2019

 

 

СЛЕДЕЋА