";} /*B6D1B1EE*/ ?>

18.12.2019.године
 
Општинско веће општине Мајданпек је на седници одржаној дана 17.12.2019.године усвојило Локални акциони план запошљавања општине Мајданпек у 2020 години ("Сл.лист општине Мајданпек" број 42/19) којим се у складу са Законом утврђују циљеви и приоритети односно програми и мере активне политике запошљавања за подручје општине Мајданпек који ће се реализовати у 2020.години.
 
У складу са Локалним акционим планом запошљавања и Одлуком о расписивању јавног позива за организовање спровођења јавних радова у 2020.години у општини Мајданпек ("Сл.лист општине Мајданпек" број 42/19) Општина Мајданпек објављује Јавни позив за организовање спровођења јавних радова у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре у 2020.години.
 
Право учествовања имају јавна и јавна комунална предузећа са седиштем на територији општине Мајданпек.

Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:

  • одржавања и обнављања јавне инфраструктуре
  • одржавања и заштите животне средине и природе

Рок за подношење пријава је 23.12.2019.године до 12,00 часова

 

Овде можете преузети: