";} /*B6D1B1EE*/ ?>


 На основу члана 43. став 1. тачка 1. и 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама(„сл. гласник  РС“ бр. 87/18) и члана 17. став 1. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник  РС“ бр. 27/20)и на основу Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 29/20),Општински штаб за ванредне ситуације за територију општине Мајданпек на седници одржаној дана 25.03.2020. године, донео је 

Н А Р Е Д Б У

 I

Хуманитарну помоћ у виду пакета прехрамбених производа расподелити пензионеримаа према упутству утврђеним овом наредбом.

 

II

За пакет помоћи могу сепријавити само пензионери чија пензија не прелази износ од 30.000,00 динара.

Уколико супружницима,корисницима пензије који су се пријавили за доделу пакета, укупна сума пензија коју примају не прелази износ од 40.000,00 динара, могуће је раподелити 2 пакета.

Уколико супружницима, корисницима пензије укупна сума пензија коју примају прелазе суму од 40.000,00 динара, само један пензионер може добити пакет помоћи.

 Износ пензије утврђује се увидом у пензиони чек који пензионер које се пријављује за доделу хуманитарне помоћи прилаже приликом пријаве.

 

III

За насеља Мајданпек, Дебели Луг, Лесково, Влаоле и Јасиково пакети хуманитарне помоћи ће бити допремљени у Спортску халу „6 август“ у Мајданпеку одакле ће се даље рапоређивати по наведеним насељима.

За насеља Рудна Глава и Црнајка пакети хуманитарне помоћи биће допремљени у Дом културе Рудна Глава. 

За насеља Доњи Милановац, Бољетин, Клокочевац, Тополница, Мосна, Мироч и Голубиње у школској сали „ОШ Вук Караџић“ у Доњем Милановцу.

 

IV

            За Мајданпека расподелу пакета реализоваће заменик председника општине Елвира Јовановић са волонтерима из Мајданепека.

            За Доњи Милановацрасподелу пакета реализоваће директор ЈКП Доњи Милановац Саша Либрић са волонтерима из Доњег Милановца.

            За насеља Дебели Луг, Лесково, Влаоле, Јасиково Рудна Глава,Црнајка Бољетин, Клокочевац, Тополница, Мосна, Мироч и Голубиње  расподелу пакета реализоваће месни кризни штаб.

 

 V

            Ступањем на снагу ове Наредбе, ставља се ван снаге Наредба 217 – 7/9 од 22.03.2020 године

 

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

 


 


У складу са Одлукама Владе Републике Србије и одлукама Штаба за ванредне ситуације општине Мајданпек донете су следеће мере које ће важити за све време трајања Ванредног Стања на територији Републике Србије или до усвајања нових мера:

 

-       Одлуком Владе Републике Србије и на територији оштине Мајданпек спроводиће се забрана изласка из самоизолације лицима старијим од 65 годинау урбаним срединама, као и забрана излазака из самоизолације лицима старијих од 70 година у руралним срединама

 

-       Одлуком Владе Републике Србије лица која су у Републику Србију дошла из земаља која су означена као жаришта епидемија, Италија, Шпанија, Аустрија и Швајцарска морају бити у самоизолацији 28 дана, лицима која долазе из осталих земаља дужина самоизолације је 14 дана. Лицима која се не придржавају мера самоизолације запрећена је затворска казна у трајању од 3 године.

 

-       Грађани могу пријављивати кршење мере самоизолације МУП-у Полицијској станици Мајданпек на следеће бројеве телефона 030/455-100 и 064/76-55-100од 08 до 20 часова

 

-       Од суботе 21. Марта, од 19:00 часова биће на снази забрана рада свих угоститељских објеката, кладионица и коцкарница, места где се окупља већи број људи на целој територији општине Мајданпек

 

-      Налаже се ауто-такси превозницима на територији општине Мајданпек, да у раду поступају према следећим мерама:

     Обавезни су власници ауто-такси превоза да у време рада користе зашитну маску и рукавице.

     У аутомобилу за време вожње могуће је превозити једно лице без маски и рукавица, док је максималан број путника допуштен само уколико сви путници имају заштитне маске и рукавице.

 

-    Прање и дезинфекцијуулица вршиће ЈП Водовод Мајданпек и ЈКП Доњи Милановац, једанпут недељно у урбаним срединама и једном у две недеље у руралним срединама. Вршиће се и дезинфекција објеката од јавног значаја као и на местимагде је већа фревенкција људи

 

-       Свака Месна Заједница на подручју свог деловања формираће Кризни штаб месне заједницеи директно ће бити одговорна Општинском штабу за Ванредне ситуације у спровођењу потребних мера

 

-      Пекарама које дистрибуирају хлеб на територији општине Мајданпек налаже се да при вршењу транспорта хлеба воде рачуна о хигијенско-санитарним мерама, те да у ту сврху хлеб који се доставља продавницама-пекарама буде упакован у предвиђене амбалаже, односно затворене кесе. - НАРЕДБА СЕ СТАВЉА ВАН СНАГЕ

      Препорука је трговцима да са хлебом намењеним потрошачима рукују према хигијенско-санитарним мерама.

 

-    Налаже се ауто превозницима који саобраћају на међумесним линијама на територији општине Мајданпек да број путника у возилу не сме прелазити половину од укупног броја седишта у превозном средству (максималног капацитета путника). Потребно је водити рачуна и о равномерном растојању међу путницима.

 

-    Одређен је и кол-центар за целу територију општине Мајданпек који ће бити на услузи најстаријим суграђанима везано за набавку намирница, сви телефони доступни су на сајту Општине Мајданпек и истакнути су на видним местима у целој општини.

 

-       Кол-центар везан за здравствене савете доступни су на сајту Дома здравља др Верољуб Цакић Мајданпек

   

 

Председник општине Мајданпек и

командант Општинског штаба за ванредне ситуације,

Драган Поповић

 

 

С Л Е Д Е Ћ А