";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Вести

Обавештење

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Правилником о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података, прописана је обавеза привредних друштава и предузетника, у зависности од делатности којом се баве, да за потребе израде Локалног регистра извора загађивања достављају податке локалној самоуправи једном годишње. Правилник садржи Листу 2. односно Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за Локалне регистре извора загађивања

Овим путем обавештавамо привредна друштва и предузетнике да су у обавези да провере да ли се делатност којом се баве налази на наведеној Листи 2. Они чија се делатност налази на Листи 2., дужни су да до 31.03.2011.године доставе локалној самоуправи попуњене обрасце у електронској или папирној форми.

Правилник са Листом 2. и Обрасцима може се преузети путем интернета са сајта Агенције за заштиту животне средине (www.sepa.gov.rs на страни „извештавање“).

За сва питања можете се обратити Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове – контакт особа Драгана Милојковић.

   

Сат за планету

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

 

 

САТ ЗА НАШУ ПЛАНЕТУ

Министарство животне средине и просторног планирања и ове године је подржало светску акцију „Сат за нашу планету" (Earth hour 2011), која ће се одржати трећи пут у Србији , у суботу, 26. марта 2011. године од 20.30 до 21.30 часова.

У 20.30 часова, људи широм света угасиће светла на сат времена, са жељом да покажу да се заједничким деловањем може направити помак у борби против климатским промена.

Акцију предводи једна од највећих и најискуснијих независних светских организација за заштиту природе - WWФ (World Wide Fund for Nature - Светски фонд за природу).

Акција ће бити подржана и у општини Мајданпек, с обзиром да у нашој општини не постоје објекти који су осветљени, акција ће бити подржана тако што ће 26.03.2011. у 20.30 часова расвета бити искључена у градским парковима у Мајданпеку и Доњем Милановцу.

 

 

   

ЈАВНИ ПОЗИВ

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Презентација урбанистичког пројекта за потребе изградње на катастарској парцели број 2325 КО Доњи Милановац у Доњем Милановцу ( комплекс хотела Лепенски вир у Доњем Милановцу ).

Јавна презентација биће одржана у просторијама општине Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, у периоду од 11. до 18.03.2011.године од 8 до 15 часова.

Овде можете преузети:

Јавни позив

Изводе из урбанистичког плана

 
   

Одржана радионица

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

 

У понедељак 7. марта са почетком у 13 часова одржана је радионица под називом ``РАРИС и локална самоуправа за локални економски развој``

Опширније: Одржана радионица

   

Страна 10 од 13