";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Вести

Обавештење

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Nor

Република Србија

ОПШТИНА МАЈДАНПЕК

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, грађевинарство

и стамбено-комуналне послове

IV Број: 501-2/2010-03

Дана: 22.02.2010. год.

МАЈДАНПЕК

 

На основу члана 10. став 1. и 2., а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04), даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат изградње пумпне станице за канализациону мрежу у Мајданпеку, по захтеву који је поднео носилац пројекта Општина Мајданпек заведен под бројем 501-2/2010-03.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о посматраном подручју, карактеристикама и могућим утицајима наведеног пројекта на животну средину, узимајући у обзир критеријуме прописане Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 84/05).

 

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Општинске управе Општине Мајданпек, Светог Саве бб, канцеларија број 19, од 10-14 часова у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

 

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Министарству животне средине и просторног планирања на предметно Решење, путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

 

   

Интересорна комисија

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта


Извод из закона и подзаконских аката права из социјалне заштите


Опширније: Интересорна комисија

   

Статут Општине Мајданпек

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

грб СО Мајданпек Овде можете преузети  Статут Општине Мајданпек (pdf)

 

Стратегија локалног економског развоја општине Мајданпек 2010-2014
Стратегија локалног економског развоја општине Мајданпек 2010-2014 (short english version)

   

Саопштење за јавност

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

ГРАЂАНИ ДА ДАЈУ СВОЈ СУД О СТРАТЕШКОМ ПЛАНУ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

Општина Мајданпек је на корак од усвајања Стратешког плана за локални економски развој који ће важити од 2009 – 2014. године. На овом захтевном пројекту који ће дефинисати будући развој локалне самоуправе и од кога умногоме зависи како ће се развијати привреда и какaв ће бити квалитет живота свих грађана, радила је Комисија за стратешко планирање економског развоја општине Мајданпек, у чијем су саставу били сви релевантни представници локалне заједнице, а уз подршку Пројекта Општински економски развој у региону Дунава који спроводи Немачка агенција за развој - GTZ. 

Опширније: Саопштење за јавност

   

Страна 13 од 13