";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Обавештења, огласи и јавни позиви

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано среда, 20 фебруар 2019 08:03 Написао Администратор среда, 05 децембар 2018 17:01



 

 05.02.2019.године


Коначна ранг листа за доделу:

 

 

 


 

 17.01.2019.године

Комисија за стипендирање ученика и студената, на седници одржаној дана 16. јануара 2019.године, размотрила је пријаве кандидата на Конкурс за доделу ученичких и студентских стипендија у школској 2018/2019. години, и на основу члана 8. став 4. и члана 14. став 1. Одлуке о стипендирању ученика и студената (''Службени лист општине Мајданпек'', број 29/15, 31/16 и 39/17), донела је

  З А К Љ У Ч А К

о утврђивању предлога ранг листе кандидата пријављених за доделу ученичких и студентских стипендија за школску 2018/2019. годину

 

1.          Овим закључком утврђује се предлог ранг листе кандидата пријављених за доделу ученичких и студентских стипендија за школску 2018/2019. годину по Конкурсу за доделу ученичких и студентских стипендија у школској 2018/2019. години (''Службени лист општине Мајданпек'', број 38/18) по врстама стипендија.

 

2.    Предлог ранг листе  утврђује се за:

-      доделу стипендија за изузетно надарене студенте на којој се налази 2 кандидата који испуњавају услове из тачке II став 2. Конкурса;

-      доделу стипендија за одличне ученике на којој се налази 3 кандидата који испуњавају из тaчкe II стaв 3. Кoнкурсa;

-      доделу стипендија за ученике на којој се налазе 2 кандидата који испуњавају услове из тaчкe IV стaв 3. Кoнкурсa;

-      доделу стипендија за одличне студенте на којој се налази 1 кандидат који испуњава услове из тачке II став 4. Конкурса;

-      доделу стипендија за студенте на којој се налази 6 кандидата који испуњавају услове из тачке IV стaв 3. Кoнкурсa;

-      доделу стипендија ученицима из осетљивих друштвених група на којој се налази 6 кандидата  који испуњавају услове из II став 5. Конкурса;

-      доделу стипендија студентима из осетљивих друштвених група на којој се налази 1 кандидат који  испуњава услове из II став 5. Конкурса;

-      доделу једногодишњих стипендија ученицима који не испуњавају све услове из тачке II став 3. и тачке III став 4. Конкурса, али испуњавају услов из тачке XIII став 4. тачка 1. којој се налазе 49 кандидата рангираних према критеријумима утврђеним тачком VI Конкурса;

-      доделу једногодишњих стипендија студентима I године студија који не испуњавају све услове из тачке II став 4. и тачке III став 4. Конкурса, али испуњавају услов из тачке XIII став 4. тачка 2. на којој се налази 20 кандидата рангираних према критеријумима утврђеним тачком VII Конкурса;

-      доделу једногодишњих стипендија студентима осталих година студија који не испуњавају све услове из тачке II став 4. и тачке III став 4. Конкурса, али испуњавају услове из тачке XIII став 4. тачка 3. на којој се налази 16 кандидата рангираних према критеријумима утврђеним тачком VII Конкурса;

 

3.          Предлог ранг листи кандидата пријављених за доделу ученичких и студентских стипендија за школску 2018/2019. године објавити на интернет страници општине Мајданпек и на огласној табли Општинске управе општинске управе општтина.

 

4.          Кандидат има право приговора на предлог ранг листе из тачке 1. овог Закључка, у року од осам дана од дана објављивања ранг листе. Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација.

 

 

5.    Предлог ранг листе чини саставни део овог Закључка.

 

КОМИСИЈА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА

Број: 670-3 од 16. јануара 2019. године

 
 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Мирјана Цакић Младеновић

 

 

 

 

 


 

05.12.2018.године

Општинско веће општине Мајданпек, на седници одржаној дана 05. децембра 2018. године, на основу члана 8. Одлуке о стипендирању ученика и студената (''Службени лист општине Мајданпек'', број 29/15, 31/16 и 39/17), на предлог Комисије за стипендирање ученика и студената, донело је Одлуку о утврђивању текста и објављивању конкурса за доделу ученичких и студентских стипендија у школској 2018/2019. Години.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Конкурса – 20.12.2018.године.

Овде можете преузети:

Обрасце пријава




 

 

 Oдлукe

   

Обавештење одељења за урбанизам, грађевинарство, сатмбено-комуналне и инспекцијске послове

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано петак, 19 октобар 2018 12:50 Написао Администратор петак, 19 октобар 2018 12:46

19.10.2018.
Обавештење о увиду у Студију о процени утицаја на животну средину пројекта N14225 01 BO Dubova подносиоца за давање сагласности VIP mobile доо Београд.
Текст Обавештења можете преузети ОВДЕ

 
   

Обавештење одељења за урбанизам, грађевинарство, сатмбено-комуналне и инспекцијске послове

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано понедељак, 01 октобар 2018 13:22 Написао Администратор понедељак, 01 октобар 2018 13:17

01.10.2018.године

Обавештење о потреби израде процене утицаја на животну средину пројекта изградње објекта радио базне станице "NI4225_BO_Dubova" на КП 25/1 КО Голубиње у Голубињу, општина Мајданпек, по захтеву носиоца пројекта "Vip mobile" доо Београд.


 

 

   

Обавештење одељења за урбанизам, грађевинарство, сатмбено-комуналне и инспекцијске послове

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Написао Администратор понедељак, 17 септембар 2018 00:00

 

17.09.2018.год.

Oбавештава сe јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта „Vip mobile доо Београд, кога заступа "Кодар Електромонтажа" доо Београд, поднео Општинској управи Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне и инспекцијске послове, Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја  на животну средину изградње објекта радио базне станице "NI4225_01 BO_Dubova", на КП 25/1 КО Голубиње у Голубињу, општина Мајданпек, заведено под бројем 501-18/2018-03 дана 08.06.2018.године.

Текст обавештења можете преузети овде.


 

   

Страна 7 од 28