";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Обавештења, огласи и јавни позиви

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Написао Администратор

25.05.2020.године
 
ОГЛАС О ДАВАЊУ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТО - ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
 
   

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Написао Администратор

09.07.2020.године

 08.07.2020.године

 01.07.2020.године

25.05.2020.године

09.03.2020.године

 


 

18.01.2020.године

Општинско веће општине Мајданпек расписује

 

К О Н К У Р С 

за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из областијавног информисања на територији општине Мајданпек у 2020.години

 

Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Мајданпек; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и развоју људских права и демократије;  унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана општине Мајданпек за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације. 

Средства опредељења Одлуком о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Мајданпек у 2020. години, износе 5.000.000,00 динара.

Најмањи износ средстава  који се може одобрити по пројекту износи 200.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту је 1.000.000,00 динара.

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реализују путем штампаних медија, на радију и интернет порталима, средства ће се додељивати у складу са чланом 95-97 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), односно по правилима за државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта. 

 

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса да предложе чланове конкурсне комисије.

Крајњи рок за достављање предлога за чланове комисије је 20 дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу „ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ“ - 07.02.2020.год 

Потребне информације о условима и начину достављања предлога могу се добити из Конкурса.

 

Овде можете преузети у електронској форми:

  • Образац пријаве
  1.  
    1. Образац 1 - Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања
    2. Образац 1 - Буџет пројекта

 

 

   

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Написао Администратор

 

02.03.2020.год.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у складу са чланом 45 а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон и 9/20) 

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ

 

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 2. до 16. марта 2020. године на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања и јединица локалних самоуправа у Републици Србији.

Овде можете преузети:

 

 

 

 

   

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано четвртак, 09 јануар 2020 11:05 Написао Администратор четвртак, 09 јануар 2020 11:03

РАНГИРАЊЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОДНОСЕ КОМИСИЈИ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ДО 10.ЈАНУАРА ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ ПОПУЊЕН УПИТНИК ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ОДШТАМПАН НА ОБРАСЦУ БРОЈ 2 КОЈИ  ЈЕ САСТАВНИ ДЕО ПРАВИЛНИКА О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА.

РАНГИРАЊЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ВРШИ СЕ НАЈКАСНИЈЕ ДО КРАЈА ЈАНУАРА ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ ЗА ПРЕТХОДНУ ГОДИНУ.

СВИ ОБРАСЦИ И ПРАВИЛНИЦИ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА МОГУ СЕ ПРЕУЗЕТИ СА САЈТА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК.

ЛИНК:

http://www.majdanpek.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=499%3Apravilnici-2019&catid=54%3A2009-10-19-08-23-15&Itemid=1

 

                                                                                                                                                ОПШТИНСКА УПРАВА

   

Страна 2 од 29