";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Добродошли у општину Мајданпек

 
  
 

 


 
________________ 
 
 
 

 

 

О Д Л У К А

О ИЗБОРУ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК ЗА 2019. ГОДИНУ