Обавештење одељења за урбанизам, грађевинарстзво и стамбено комуналне послове

Последње ажурирано среда, 30 мај 2012 11:39 Написао Администратор среда, 30 мај 2012 11:14

Штампа

 

Oбавештава сe јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта Черчелановић Слободан из Доњег Милановца, ул.16.Бригаде 41,  поднео Општинској управи Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја  на животну средину изградње пословног објекта – сервиса за технички преглед возила на катастарској парцели број 1580/2 КО Клокочевац у Клокочевцу, на територији општине Мајданпек, заведено под бројем 501-13/2012-03 дана 23.05.2012.године.

 

 

 

 

 

 

ТЕКСТ ОБАВЕШТЕЊА