";} /*B6D1B1EE*/ ?>

ЗАЈЕДНИЧКА РАДИОНИЦА, 18-19.12.2013.године


У Мајданпеку је 18-19.12.2013.године, у оквиру пројекта "Иновација и рехабилитација система водоснабдевања у општинама Димово и Мајданпек", одржана заједничка радионица на којој су се представници двеју партнерских општина упознали са примерима добре праксе у снабдевању и третману воде за пиће.

  

 

Учесници су посетили водозахват "Велики затон" и погон филтер станице старог водовода.

 

 

Између осталог разговарало се и о приритетима и областима у којима две општине могу остварити и наставити досадашњу успешну сарадњу у реализацији пројеката ИПА програма прекограничне сарадње Бугарска - Србија.

 

Ово је била прилика и да гости из Бугарске посете "Рајкову пећину" и Рудник бакра.