";} /*B6D1B1EE*/ ?>

ЗАЈЕДНИЧКА РАДИОНИЦА, 30-31.01.2014.године

 

Представници општина Мајданпек и Димово (Бугарска) наставили су са реализацијом планираних активности у оквиру пројекта "Иновација и рехабилитација система водоснабдевања у општинама Димово и Мајданпек" (ИПА програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија).

Трећа заједничка радионица (друга по реду у општини Мајданпек) одржана је 30-31.01.2014.године у Доњем Милановцу.

 

Током радионице учесници су информисани о досадашњним активноситма, плановима за даљу реализацију и упознати са потенцијалним пројектним идејама и могућностима за сарадњу и заједничко аплицирање у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Бугарска - Србија.

 
 

Учесници су посетили погон Фабрике воде у Доњем Милановцу.

      

 

   

Договорено је да се наредна заједничка радионица одржи у општини Димово, 20-21.02.2014.године