";} /*B6D1B1EE*/ ?>

 


број јавне набавке

4042-36/2019

предмет јавне набавке

Набавка услуга – Услуга израде, одржавања и хостинга интернет презентације општине Мајданпек

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

22.01.2020.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Измена конкурсне документацијa

Обавештење о продужењу рока за достављање понуда/пријава

Измена конкурсне документацијa 2

Обавештење о продужењу рока за достављање понуда/пријава 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-36/2019

 

 

број jавне набавке

4041-23/2019

предмет јавне набавке

Пројектовање, набавка, испорука и монтажа опреме за реконструкцију и доградњу постојеће котларнице у Мајданпеку котлом на дрвну сечку за потребе грејања Дома здравља "др Верољуб Цакић" по систему "кључ у руке"

врста поступка

Отворени поступак

рок за подношење понуде

06.01.2020.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Измена и допуна конкурсне документације 1

Измена и допуна конкурсне документације 2

Измена и допуна конкурсне документације 3

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4041-23/2019

 

број jавне набавке

4041-22/2019

предмет јавне набавке

Набавка услуга–  Превоз ученика, пензионера и социјално угрожених лица

врста поступка

Отворени поступак

рок за подношење понуде

16.12.2019.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Допуна конкурсне документације

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

обустављен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4041-22/2019

 


број јавне набавке

4042-34/2019

предмет јавне набавке

Набавка добараНабавка горива

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

15.11.2019.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-34/2019

 

број јавне набавке

4042-35/2019

предмет јавне набавке

Набавка услуга Услуга израде, одржавања и хостинга интернет презентације општине Мајданпек

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

23.12.2019.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

обустављен

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-35/2019

 


број jавне набавке

4041-21/2019

предмет јавне набавке

Набавка добара–  Уматичена грла јагњади

врста поступка

Отворени поступак

рок за подношење понуде

02.12.2019.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4041-21/2019

 

број јавне набавке

4042-33/2019

предмет јавне набавке

Набавка радова – Санација лукобрана

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

14.10.2019.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-33/2019

 

број јавне набавке

4042-32/2019

предмет јавне набавке

Набавка радова –  Дислокација прихвата и привеза пловних објеката наутичког туризма

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

10.10.2019.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-32/2019

 

број јавне набавке

4042-31/2019

предмет јавне набавке

Набавка радова –  Замена котлова у ОШ „Миладин Бучановић“ у Влаолу

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

09.10.2019.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-31/2019

 

авне набавке

4041-20/2019

предмет јавне набавке

Набавка радова–  Инвестиционо одржавање и унапређење енергетске ефикасности на објекту Предшколске установе „Mарија Мунћан“ у Доњем Милановцу

врста поступка

Преговарачки поступак

рок за подношење понуде

03.10.2019.године до 12:00 часова

документација

Обавештење о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4041-20/2019

 

 

 

број јавне набавке

4042-30/2019

предмет јавне набавке

Набавка радова –  Изградња санитарног чвора у ОШ „Миладин Бучановић“ у Јасикову

врста поступка

Јавна набавка мале вредности

рок за подношење понуде

30.09.2019.године до 12:00 часова

документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

окончан

 

Питања, одговори и појашњења везани за ЈН број 4042-30/2019

 

 

СЛЕДЕЋА