ЈАВНИ ПОЗИВ

Штампа

Презентација урбанистичког пројекта за потребе изградње на катастарској парцели број 2325 КО Доњи Милановац у Доњем Милановцу ( комплекс хотела Лепенски вир у Доњем Милановцу ).

Јавна презентација биће одржана у просторијама општине Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, у периоду од 11. до 18.03.2011.године од 8 до 15 часова.

Овде можете преузети:

Јавни позив

Изводе из урбанистичког плана