Јавно надметање

Штампа

Општинско веће општине Мајданпек, расписује 

Ј А В Н И   О Г Л А С

за давање у закуп грађевинског земљишта 

Предмет Огласа је давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини ради изградње  комерцијалних, складишних и пословних објеката и пратећих објеката уз пословање у складу са Планом генералне регулације насеља Мајданпек, у Мајданпеку.

Овде можете прузети

ТЕКСТ ЈАВНОГ ОГЛАСА

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ