ЛАП за младе 2010-2014

Штампа

Локални акциони план за младе општине Мајданпек 2010-2014 усвојен је одлуком Скупштине Општине Мајданпек 24.12.2009.

Финалну верзију овог документа можете преузети овде

Анекси Локалног акционго плана за младе:

Анекс 1

Анекс 1.1

Анекс 1.2