Обавештење Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове

Последње ажурирано уторак, 31 децембар 2013 06:42 Написао Администратор среда, 04 децембар 2013 13:36

Штампа

Дана 01.11.2013.године, ступио је на снагу Закон о легализацији објеката (''Службени гласник РС'',  брoj: 95/13),који у члану 40. став 1. даје власницима бесправно изграђених објеката, рок од 90 дана од дана ступања на снагу Закона , за подношење захтева за легализацију , надлежној локалној самоуправи, на чијој се територији објекат налази.

Овде можете преузети целокупан текст обавештења и захтев за легализацију.