Обавештење Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове

Последње ажурирано понедељак, 11 септембар 2017 16:11 Написао Администратор понедељак, 11 септембар 2017 16:04

Штампа

Oбавештава сe јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта „Телеком Србија АД Београд, поднео Општинској управи Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја  на животну средину Пројекат RBS BR34 BRU34 Стара Орешковица, на територији општине Мајданпек, заведен под бројем 501-12/2017-03 од 30.08.2017.године.

Текст обавештења можете преузети овде.